logo

PROJEKTOVANJE ENTERIJERA

Projektovanje enterijera ima za cilj da kako vizuelno tako i funkcionalno maksimizira neki prostor. Taj prostor može biti stambeni, ali i ugostiteljski, poslovni, sportski itd. Arhitektonski projekat enterijera se izrađuje upravo kako bi se, pored definisanja funkcije i estetike, predvideli i rešili svi potencijalni problemi, i rešili se kako u samom projektu, tako i u izvođenju. Proces projektovanja je poprilično kompleksan i obiman, i sastoji se iz nekoliko koraka.

PREDPROJEKTNA ANALIZA

Definisanje projektnog zadatka koji sadrži želje naručioca projekta enterijera kako u funkcionalnom, tako i u stilskom smislu, i uklapanje istih u definisani budžet. Analiza postojećeg stanja i utvrđivanje potrebnih intervencija u prostor..

POSTOJEĆE STANJE

Postojeće stanje je podložno promenama, radi bolje organizacije i funkcionalnosti prostora, promeni namene i novog dizajna. Međutim, neophodno je prethodno izaći na teren i na licu mesta izvršiti detaljnu analizu postojećeg stanja i mogućnost intervencija.

IDEJNO REŠENJE

Nakon uvida u postojeće stanje, želje investitora se, prema projektnom zadatku pretvaraju u autorizovanu skicu. Sama skica nije konačan izgled enterijera jednog prostora, i podložna je promenama sve dok se ne dođe do rešenja koje će usvojiti kako arhitekta, tako i investitori.

IDEJNI PROJEKAT

Idejni projekat podrazumeva razradu idejnog rešenja i iscrtavanje novoprojektovanog stanja (nova namena površina, nove pozicije prostorija, instalacija, zidova, vrata, detalja…) u cilju kreiranja estetski i funkcionalno kvalitetnog prostora.

GLAVNI (IZVOÐAČKI) PROJEKAT

Pošto je idejno rešenje usvojeno, izrađuje se glavni projekat. U ovoj fazi idejni projekat se razvija do nivoa detalja koji je potreban za izvođenje.

Pored usvojene dispozicije nameštaja i namene prostorija, u glavnom projektu razrađuju se projekti instalacija, prilažu projekti obrade podova, zidova, plafona, radionički nacrti nameštaja…

Kao idejni, i glavni projekat sadrži 2D crteže i 3D prikeze.

INSTALACIJE

Projekat instalacija obuhvata projekte razvoda struje, razvoda vode i projekat grejanja/hlađenja. Ovakav projekat obuhvata izradu tehničkog zadatka za potrebe određenih instalacija, sa opisom zahteva i načinom rada sistema, sinhronizaciju i koordinaciju na izradi izvođačkih projekata instalacija. Potrebno je projektom obuhvatiti sinhronizaciju instalacija plafona, zidova i podova sa distributivnim elementima.

OBRADE POVRŠINA

Sastavni deo projektne dokumentacije, gde se uz tačnu kvadraturu i sa datim opisima, ucrtavaju tipovi obloga podova (parket, keramika, mermer, brodski pod, epoksid…), zidova (akrilna boja, disperzija, poludisperzija, keramika, zidna tehnika, gips…) i plafona (gips karton, mineralni plafon, lamperija, akrilna boja, disperzija, poludisperzija…).

RADIONIČKI CRTEŽI

Pored dispozicije nameštaja, glavni projekat treba da obuhvati i radioničke crteže nameštaja na osnovu kojih se izrađuju elementi nameštaja koji se pravi po meri. Za sve elemente izrađuje se specifikacija završnih obrada i materijala.

OBRADA PROSTORIJA

Svaka prostorija se u ovom delu projekta prikazuje zasebno, što obuhvata njenu dispoziciju i namenu sa svim detaljima i specifikacijama (nameštaj, rasveta, dekor…) i opisima, preseke (izglede) takođe sa svim detaljima i opisima.