logo

Misija i redosled radnji

Misija i redosled radnji

Svakodnevne situacije u našem poslu nagnale su nas da jasno prikažemo detalje našega posla, kompleksnost istog i opišemo naš način rada. Iako su sve navedene stavke mogle biti odvojene, ovaj pristup povezuje sve u jednu celinu kako bi se stekla prava slika o svemu što prolazimo i mi i svako ko se bavi uređenjem enterijera.

Naša primarna delatnost je inženjerska delatnost i tehničko savetovanje. Dugi niz godina se bavimo projektovanjem, izvođenjem završnih radova u građevinarstvu, elektroinstalaterskim radovima, prodajom i ugradnjom rasvete i proizvodnjom nameštaja i enterijerskih detalja. Obuhvatili smo sve ove grupe delatnosti kako bismo uštedeli vreme, smanjili troškove i pružili maksimalno kvalitetnu uslugu i proizveli kvalitetne proizvode.

Mi u Freeform-u smo okupljeni oko iste ideje i sa istim ciljem - promeniti način poslovanja i uvesti sigurnost u sistem proizvodnje i plaćanja. Taj zadatak nije nimalo lak i dan danas se srećemo sa puno ljudi koji su došli u “ćorsokak” iz koga nema pomaka. Lakomislenost je velika prepreka u današnjem životu, a druga stavka je “rekla-kazala” princip koji nikada nema plan i podgreva stihijsko delovanje koje tek na kraju otkriva sve greške i pravu razmeru štete, pre svega finansijske.

Verujemo da jedino PRAVA informacija ima vrednost. Na nju se može osloniti. Ona ima težinu. Ona je istinita stavka koja se ne može zaobići. Ima mnogo nejasnih zona koje ometaju zdravo funkcionisanje tržišta i negativno  se odražavaju na sve uključene činioce. Najveći problem predstavljaju hobi-majstori, osobe zaposlene na određeno ili neodređeno vreme u firmama u kojima obavljaju neke poslove i od kojih primaju platu, a u slobodno vreme postaju preduzimači koji pokušavaju da zarade neki extra dinar dok istovremeno savladavaju zanat i ruše tržište smanjivanjem cene rada. Nismo pristalice ovoga pristupa i otvoreno o tome govorimo.

Mi, kao i svako drugi, živimo od posla kojim se bavimo. Posao traži ulaganje i sebe i svoga vremena. Klijenti i saradnici moraju imati mesto na koje mogu doći, porazgovarati, posavetovati se, dogovoriti. Sredstva za rad su neophodna. O tome ne treba ni pričati. Na kraju, mi i nama slične firme naplaćujemo svoje iskustvo i znanje i ta cena je nesrazmerno mala naspram troškova pogrešnog savetovanja i pogrešne prakse. Ne želimo nikoga ocrniti već nazvati stvari pravim imenom. Potaknuti vredne ljude da se bave svojim poslom, a ne tuđim i pre svega- da cene svoj rad. Projekat nije gruba skica na pakli od cigareta u garaži- “sedištu” hobi zanatlije. Moramo se osvrnuti i na veliki broj dizajnera i arhitekata koji na žalost nemaju iskustva u radovima niti u dovoljnoj meri razumeju i poznaju tržište i materijale, mada nastupaju tako i tako se predstavljaju. Proizvod ovakve vrste neznanja najčešće su projekti koji višestruko premašuju predviđene budžete ili se oslanjaju na ideju koja nema materijalnu potporu u okvirima tržišne snabdevenosti i ne bivaju izvedeni u zamišljenom obliku ili po predviđenim predračunima. I na kraju- postojanost materijala i njihova upotrebljivost koji donose posebne probleme sa sobom i u proizvodnji i u eksploataciji.

Nama u Freeform-u je pravo zadovoljstvo da smo odlično mesto za savetovanje arhitekata i dizajnera i kroz godine dobar servis arhitektonskim i dizajnerskim studijima koji žele više za svoje klijente uz što manje izgubljenog vremena. Od presudnog značaja je saslušati savete iskusnih izvođača i ne shvatati sve olako. Sve zanemareno sa sobom nosi nezadovoljstvo i neuspeh.

Naš zadatak od prvog kontakta jeste da saslušamo naše klijente i već na početku razumemo pravac u kome se želi ići sa uređenjem enterijera ili predviđenim radovima. Definisanje budžeta i očekivanog kvaliteta radova je ključ za uspešnu saradnju. Ogroman broj ljudi zakucao je na naša vrata tražeći pomoć: arhitekte nisu napravile projekat sa kojim su zadovoljni, nema ko da organizuje radove, svaki majstor koga su doveli vodi svoju politiku i kritikuje druge, cena je probijena odavno i još uvek nema rešenja za neke pozicije… Lista je dugačka. Nas to boli i ovakve stvari doživljavamo lično. Pre svega jer se naš posao u tom slučaju svodi na tešenje, uveravanje da nismo kao ljudi od kojih beže, da nam nije cilj da prevarimo već da niko ne bude prevaren, pa tek na kraju dolazimo do rešavanja problema. Primera radi - istina je da nisu svi taksisti lopovi ako vas je jedan prevario, ali je istina i da ima mnogo divljih taksista koji sve nas varaju konstantno.

Pristup koji negujemo jeste: Radi sve što radiš kao za sebe!  

Sledeća stavka je projekat. Važnost projekta se ne može dovoljno naglasiti. On je plan. Način. Projektom se usaglašavaju želje klijenata sa prostorom. Njime se predviđaju koraci i troškovi kako bi se optimizovalo vreme trajanja radova a troškovi smanjili . Nezavisno od toga radi li projekat Freeform ili neka druga projektantska kuća - bez njega nema pravog uvida u predstojeće poslove. Naši projektanti su svojim iskustvom u radovima kroz godine savladali materiju do te mere da se već na početku klijenti mogu obavestiti o mogućim problemima. Posebna pažnja je posvećena sagledavanju svih neophodnih aktivnosti i njihovom nadovezivanju kako bi se svaki deo mogao najefikasnije izvesti i kako bi prethodna garnitura majstora mogla pripremiti teren za sledeću. U toku projektovanja klijenti su uključeni u kreativni proces i mi smo ponosni što zajedničkim snagama možemo stići do cilja, jer niko nije “najpametniji” već smo zajedno mudriji. Rezultat je uvek obostrano zadovoljstvo. Takođe, u toku projektovanja se prolaze potrebni materijali i predstavlja njihova dostupnost, odnosno primenljivost. Potraga za najadekvatnijim materijalima i proizvodima počinje i upućenost u tržište nam omogućava da ostvarimo ne male popuste za naše klijente. Konstantno istraživanje, pronalaženje i isprobavanje dostupnih proizvoda nam uliva dodatnu sigurnost. Mi preporučujemo proizvode koji su se “pokazali” dobrima.

Nakon završetka projekta se može izvesti konkretan predmer i predračun radova. Obzirom da ne sagledavamo stvari površno, već do kraja, naši predmeri nisu do danas premašili 5% predviđenih ulaganja, na šta smo zaista ponosni. Najveća odstupanja se dešavaju usled promena nakon završetka projekta. Ovaj momenat pokušavamo izbeći na svaki način. Ono sa čime se često susrećemo jeste da nakon predračuna investitori izbace stavke koje po njihovom mišljenju povlače dosta novca, sa idejom da nisu ni potrebne u tolikoj meri, da bi se tokom radova uverili u suprotno i onda žele da se te pozicije ipak izvedu. Ovde dolazi do problema. Firma koja izvodi radove i svesna je dinamike, svoje radove i vremenske okvire planira prema definisanim stavkama za izvođenje. Svaka promena je odlaganje. U tom slučaju se radovi zaustavljaju. Prave se projekti za stavke koje su izostavljene, pravi se računica za dodate stavke, radnici sele na druge lokacije, vrši se nabavka materijala, radnici ponovo dovode kada je sve spremno. U pomeranju je oštećen i investitor, ali ne u meri u kojoj izvođač trpi zbog ‘domino efekta’ koji utiče na sve lokacije na kojima je izvođač prisutan.

Insistiramo na objektivnom i stvarnom predmeru i predračunu. Praksa je pokazala da samostalni preduzetnici ili hobi-zanatlije nisu na žalost merodavni te da se na njihove sugestije, rešenja i cene ne može računati. Date su u trenutku, bez sagledavanja celokupne situacije i najčešće bez projekta i u konačnici investitora koštaju u proseku 30-70% više od procenjene investicije. Mi smo to nazvali “noga u vrata”. Daj da samo uđem u posao za bilo koje novce, a naknadno ću izvući više para kada sam već na gradilištu. Iskreno i transparentno istupanje pred klijente je jedini način.

Predmer i predračun radova koje pravi Freeform ujedno su i ponuda. Prikazane su stvarne tržišne cene i realni vremenski okviri koji sadrže dovoljno vremena za radove kako bi se ispoštovale sve procedure i potrebne radnje u procesu.

Nakon usvajanja ponude priprema se i potpisuje ugovor koji štiti obe strane u poslu. Njime su precizirani svi koraci u izvođenju i načini plaćanja. Obuhvaćene su i stavke proširivanja poslova, promena ili odustajanja. Potpisanim ugovorom Freeform se obavezuje da dogovorene radove izvede u predviđenom vremenu i u okviru određenih materijalnih sredstava gde se od investitora ne očekuju ikakve doplate. U nekim slučajevima se dogovoreni budžet proširuje, a razlozi su najčešće promena vrste keramike, promena završne obrade zidova ili nameštaja ili promena sanitarija i ugradne tehnike u odnosu na originalni projekat. Tokom trajanja radova investitori su konstantno obaveštavani o svim detaljima izvođenja. Gradjevinski dnevnici sa fotografijama su dostupni na dnevnom nivou ili po potrebi. Svi problemi bivaju rešeni na jednom mestu, u okviru jedne firme. Naša je dužnost i čast da svoje znanje i umeće stavimo na raspolaganje klijentima.

Po završetku radova i primopredaji objekata pravi se završni obračun koji obuhvata sve detalje i stavke primenjene u izvođenju, kao i sve promene i nakon izvršenog plaćanja klijent dobija zvaničan račun. Firma Freeform je trenutno jedina firma na ovim prostorima koja izdaje fiskalne račune za sve obavljene radove. Zaista nam je bitno da zaštitimo naše klijente u ovim nesigurnim vremenima i zdušno se borimo protiv “crne” i “sive” ekonomije kojom je čitavo stanovništvo na gubitku.

Hvala Vam na poverenju i želimo da se uverite u istinitost ovih tvrdnji.

Naša vrata su uvek otvorena.