logo

ORL KLINIKA KOSANOVIĆ

 • Panel sa logoom
  Panel sa logoom
 • Čekaonica
  Čekaonica
 • Gipsarski radovi i rasveta
  Gipsarski radovi i rasveta
 • Gipsarski radovi u hodniku
  Gipsarski radovi u hodniku
 • Gipsarski radovi sa rasvetom iznad prijemnog pulta
  Gipsarski radovi sa rasvetom iznad prijemnog pulta
 • Ordinacija
  Ordinacija
 • Detalj sudopere
  Detalj sudopere
 • Toaleti
  Toaleti
 • Staklena vrata toaleta
  Staklena vrata toaleta

Enterijer ovog prostora bio je kompleksan kako u projektantskom, tako i u izvođackom smislu. Zahtevao je prenamenu stambenog u poslovni prostor. To znači da su postojeće prostorne celine pretrpele značajne izmene kako bi se smestila nova funkcija.

Obzirom da se radi o posleratnom objektu, niz izmena i intervencija desile su se i kada su instalacije u pitanju. Nova funkcija prostora zahtevala je ne samo zamenu postojećih instalacija novim, već dovođenje instalacionih cevi za vodovod i kanalizaciju u prostorije koje po izvornom projektu za sadržaj istih nisu predviđena. Tako smo dobili funkcionalnu ordinaciju, toalete koji ispunjavaju pravilnike i standarde kada su ovakve tipologije u pitanju, sobu za odmor i čajnu kuhinju.

Korišćenjem savremenih, ekološki čistih materijala, postignut je multifunkcionalan, moderan prostor. Intervencije u plafonu urađene su u gipskartonskim pločama, koje su postale pozicije za smeštanje led rasvete. U ulaznom hodniku, pored mobilijara izrađenog po meri, posebno je interesantan panel sa logoom klinike, takođe osvetljen led rasvetom.

Nameštaj u ostalim prostorijama urađen je po meri, kao i stakleni paneli u toaletima.

Ostali projekti